Välkommen!

 Vi är en lastbilsdemontering med anor sedan 20:talet. Idag är vi 3 stycken sysselsatta i företaget. Vi demonterar  ca: 100 lastbilar per år och demonteringen innefattar även släpvagnar, maskiner, truckar   och dylikt. Demontering och hantering sker på ett miljöanpassat sätt där batterier, vätskor, oljor, däck och övrigt miljöfarligt avfall omhändertas. Vi köper in lastbilar för demontering och anlitas av flera försäkringsbolag för demontering av inlösta lastbilar. Vi köper och säljer begagnade  lastbilar och släpvagnar.